CEDID

El Centre Espanyol de Documentació i Investigació sobre Discapacitat (CEDID) és un centre assessor del Reial Patronat sobre Discapacitat del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, dedicat a promoure i difondre el coneixement científic sobre discapacitat.

Accions

Des del CEDID recopilem i difonem les publicacions sobre discapacitat i política social més rellevants que es produeixen tant a nivell nacional com internacional, així com els documents que editen organismes internacionals, administracions públiques i entitats del tercer sector.

Els nostres objectius

Promoure i difondre el coneixement científic en matèria de discapacitat, proporcionar accés a informació especialitzada i actualitzada sobre discapacitat a nivell documental a entitats i particulars interessats en aquest àmbit, i assessorar tècnicament el Reial Patronat sobre Discapacitat en el desenvolupament i difusió de les seves activitats editorials, formatives, investigadores i divulgatives.

Més de 225.000 publicacions sobre discapacitat i política social

A més d'una completa base de dades bibliogràfica, a la nostra web trobareu una base legislativa amb més de 38.000 registres, una hemeroteca especialitzada amb gairebé 19.000 notícies i una agenda amb tallers, cursos, esdeveniments i jornades sobre discapacitat actualitzada diàriament.

Entre les activitats i serveis que presta el CEDID hi ha: