Legezko oharra

Jakinarazten dizugu ezen, aipatutako zerbitzuak eskaintzeko, hau da, dagozkion argitalpenak edo buletinak igortzeko, organismo honek dagokion enpresa banatzaileari uzten dizkiola bere kontaktu-datuak.

Datuak eskuratu, zuzendu, deuseztatu eta aurkaratzeko legeak aurreikusten dituen eskubideak erabiltzeko, DESGAITASUNARI BURUZKO ERREGE PATRONATURA jo dezakezu, idatziz. Hau da Patronatuaren helbidea: C/ Serrano 140, 28006 Madrid.

Zure datu pertsonaletan aldaketaren bat gertatzen bada, lehenbailehen jakinaraztea eskertuko genizuke.