Accesibilidade

O Centro Español de Documentación sobre Discapacidade (CEDD) quere facilitar o acceso aos contidos da súa web a todas as persoas, independentemente de teren discapacidade, da súa idade, do tipo de tecnoloxía de acceso etc. Xa que logo, esta web foi creada para cumprir os Principios do Diseño Accesible segundo as Pautas de Accesibilidade ao Contido na Web (WCAG 1.0). Este sitio cumpre os puntos de prioridade 1 e 2, e a meirande parte dos de prioridade 3. Conformidade co Nivel Duplo-A, das Directrices de Accesibilidade para o Contido Web 1.0 do W3C.

As seccións do centro de documentación, publicacións RPD e hemeroteca non son accesibles mediante estas pautas, ol integrar un Iframe dependente do xestor documental que emprega el Centro. Por este motivo, a accesibilidade destas seccións se consigue a través do servizo de conversión de texto a voz de ReadSpeaker.