CEDID

O Centro Español de Documentación e Investigación sobre la Discapacidad (CEDID) é un centro asesor do Real Patronato da Discapacidade do Ministerio de Dereitos Sociais e da Axenda 2030, dedicado á promoción e difusión do coñecemento científico sobre a discapacidade.

Accións

No CEDID recollemos e difundimos as publicacións máis relevantes sobre discapacidade e política social que se producen tanto a nivel nacional como internacional, así como documentos editados por organismos internacionais, administracións públicas e entidades do terceiro sector.

Os nosos obxectivos

Promover e difundir o coñecemento científico sobre a discapacidade, facilitar o acceso a información especializada e actualizada sobre a discapacidade a nivel documental ás entidades e persoas interesadas neste ámbito, e asesorar técnico ao Real Consello da Discapacidade no desenvolvemento e difusión das súas actividades editoriais, formación, investigación e divulgación.

Máis de 225.000 publicacións sobre discapacidade e política social

Máis de 225.000 publicacións sobre discapacidade e política social

Entre as actividades e servizos que presta CEDID destacan: